overige

voorwaarden

  • Huurovereenkomsten op basis van een standaard ROZ-huurovereenkomst Kantoorruimte en overige bedrijfsruimte met bijbehorende Algemene bepalingen.
  • Omzetbelasting: Indien huurder niet aan het zgn. ‘90%-criterium’ voldoet, zal ervan rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd. Indien huurder niet aan dit criterium voldoen, zal er eveneens een financieel nadeel ontstaan, dat dient te worden gecompenseerd.
  • Waarborgsom/bankgarantie 3 maanden huur plus btw.
  • De huurder sluit zelf op zijn kosten contracten af voor het verbruik van de Nutsvoorzieningen.
  • De definitieve gunning geschiedt na voordracht van de makelaar door de eigenaar/verhuurder.
  • Toekomstige huurders geven toestemming voor een check van hun gegevens, financiën en opvraagbare feiten.
  • Elektra, water en riolering worden binnengebracht in een meterkast. Een warmtepomp e.d zijn niet inbegrepen. Ook de aanleg en afbouw zijn voor rekening van de huurder.